Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Muzeum Historii Gdańska pod tą nazwą istniało od 2000 do 2018 roku, a następnie jako Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Zasób zbiorów Muzeum jest bardzo duży, obejmuje dokumenty od czasów Średniowiecza do współczesności. Instytucja posiada 10 oddziałów. Wszystkie zlokalizowane są na terenie miasta. Muzeum mieści się w Ratuszu Głównym, w którym dawniej była siedziba władzy lokalnej. Potrzeba powstania Muzeum była bardzo duża. Na początku funkcjonowania placówki brakowało zaplecza instytucjonalnego, nie było np. sali audiowizualnej do celów oświatowych. Brakowało również przestrzeni do organizowania wystaw. Wciąż jednak przybywało zbiorów, dokumentów i eksponatów, dzięki którym możliwe jest organizowanie kolejnych wystaw. Organizowane są również sympozja i konferencje naukowe, na których można dowiedzieć się więcej o historii Gdańska. Muzeum od początku swojej działalności współpracuje z szeregiem instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych. W murach Muzeum odbywają się koncerty i odbywają się sztuki teatralne. Starania władz Muzeum zmierzają w kierunku powiększenia zaplecza instytucjonalnego o kolejne obiekty historyczne. Architektura starego Gdańska zachwyca od lat kolejne pokolenia mieszkańców i turystów. Włączenie kolejnych budowli w obszar Muzeum Historycznego Gdańska wydaje się kwestią czasu. Budynki należy odnowić, poddać renowacji i dostosować je do potrzeb muzealnych.

Opinie i cena o Keto black